Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

OSUSZANIE GRUNTÓW ZA POMOCA WAPNA W CZASIE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Prowadzenie robót ziemnych w gruntach spoistych (w glinach, iłach) w porze deszczowej lub w okresie roztopów wiosennych jest bardzo utrudnione lub- wręcz niemożliwe, zwłaszcza przy użyciu nowoczesnych maszyn do transportu mas ziemnych, jak zgarniarki i samochody dużej ładowności. Grunty spoiste rozmiękają tak bardzo, że maszyny grzęzną i pracę ich trzeba wstrzymać. Przestawianie się wtedy na transport sztywny (szynowy) jest zbyt kosztowne. Ostatnio do osuszania gruntów w czasie prowadzenia robót ziemnych stosuje się z powodzeniem wapno. Zastosowanie wapna może być trojakiego rodzaju: a) do tworzenia dróg przewozu mas ziemnych, b) do osuszenia wbudowywanych gruntów, c) do odwodnienia podłoża w korycie drogowym. Aby utworzyć dobrą drogę dla przewozu mas ziemnych, należy rozsypać 6-12 kg wapna palonego mielonego na 1 m2 powierzchni drogi i przemieszać go z gruntem. Mieszanie można wykonać kultywatorem i bronami talerzowymi, a można również posłużyć się walcami okołkowanymi. Wymieszany grunt wyrównuje się spycharką lub równiarką. W przypadku dalszych opadów atmosferycznych i dużych odkształceń drogi wystarczy rozsypanie wapna w ilości 2-4 kgm, wyrównanie nierówności za pomocą spycharki i oddanie drogi do ruchu. Jeśli od- kształcenia drogi są duże, wapno rozsypuje się wzdłuż drogi i wraz z gruntem i boków drogi nasuwa się go równiarką na jezdnię. Następuje wtedy wzmocnienie istniejącej drogi. Takie umocnienie drogi przejazdowej umożliwia jej używanie w kilka godzin po dużym nawet deszczu, w przeciwnym razie robotę trzeba byłoby przerwać nawet na kilka dni. Małe opady nie szkodzą zupełnie drodze umocnionej wapnem. Osuszanie wbudowywanych gruntów również stanowi problem przy wykonywaniu robót ziemnych. W porze suchej nie ma wielkich kłopotów. Nawet grunty stosunkowo silnie zawilgocone przy wydobywaniu szybko przesychają w czasie transportu, rozściełania ich i zagęszczania. W porze suchej grunty silnie zawilgocone dość szybko obniżają swą wilgotność do optymalnej i pozwalają się dobrze zagęszczać. Inaczej całkiem dzieje się w porze deszczowej. Grunty mogą być tak zawilgocone, że nie pozwalają się ani dobrze rozściełać, ani zagęszczać. Nasypy zbudowane z tych gruntów rozpływają się i bezustannie odkształcają. Suszenie gruntów na wolnym powietrzu, do tego w porze wilgotnej, nie daje żadnych wyników. W takim przypadku jedynym efektywnym i niedrogim sposobem jest osuszenie tych gruntów zmielonym wapnem palonym. Wapno dodaje się wprost do gruntu, załadowanego na samochody,. w ilości 10 do 60 kg na 1 m, zależnie od wilgotności gruntów. Dolne granice ilości stosuje się do gruntów, które mają 17-19010 wilgotności, górne – do gruntów, mających wilgotność 20-24010,. W czasie transportu grunt ulega częściowemu przemieszaniu z wapnem na skutek wstrząsów. Przy rozściełaniu i zagęszczaniu grunt ulega dalszemu prze- mieszaniu. Dobrze jest w tym przypadku stosować do zagęszczania walce okołkowane, które również mieszają częściowo grunt z wapnem. Grunty- zmieszane z wapnem pozwalają się zagęścić do 9500 i wyżej w stosunku do maksymalnego zagęszczania według Proctora normalnego, [patrz też: przeszczep chondrocytów, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kostka brukowa libet ]
[przypisy: olx lipno, dom weselny projekt, olx świdwin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dom weselny projekt olx lipno olx świdwin