Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Paliwo i kamien

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Średni ciężar kamienia w wózkach równy 850 kg podzielony przez objętość wózka 0,57 m3 daje objętościowy ciężar kamienia = -0-:57 = 1 491 kg/m, a średni ciężar koksu w wózku wynoszący 228 kg podzielony przez objętość wózka 0,57 m3 daje objętościowy ciężar koksu = 057= 400 kg/m, Przyjmując zużycie koksu 90/0 w stosunku do jednego wózka surowego kamienia, ważącego 850 kg. należy dać 850. 0,09 = 76,5 kg koksu. Praktycznie na 3 wózki. wapienia potrzeba 1 wózek koksu. Paliwo i kamień ładowane na przesypkę nie mogą być dawkowane jednorazowo w zbyt wielkiej ilości, aby nie stwarzać w szybie za wysokich warstw kamienia i paliwa. W takich bowiem warunkach utworzą się w piecu duże ilości przepału i niedopału. Przepał powstanie na styku warstw paliwa i kamienia, a niedopał znajdzie się wewnątrz za wysokich warstw nie wypalonego dokładnie wapna. W piecach szybowych, licząc od góry, można wyodrębnić 3 charakterystyczne strefy szybu: 1) suszenia i podgrzewania Napełniając z góry szyb pieca dawkami wsadu, a odbierając w dole pieca małymi porcjami wapno, uzyskuje się nieprzerwany bieg pracy pieca szybowego. Przesypkowe piece o naturalnym ciągu powietrza zużywają 15 do 1 paliwa umownego w odniesieniu do wapna, tzn. na 1 kg wapna przypada 1 050 – 1190 kcal. [hasła pokrewne: instalbud trzebinia, projekt przychodni lekarskiej, cena m3 betonu ]
[patrz też: szafy na zamówienie, grunty wysadzinowe, allegro gołębie ozdobne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro gołębie ozdobne grunty wysadzinowe szafy na zamówienie