Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Piece gazowe.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Piece gazowe. Nie zmechanizowane gazowe piece szybowe o zewnętrznych paleniskach do całkowitego spalania paliwa stałego należą również do typu pieców przestarzałych. W piecach tych nie stosuje się sztucznego podmuchu, gdyż w rezultacie spowodowałoby to obniżenie temperatury szybu. Nowsze konstrukcja pieców mogą być zaopatrzone w wentylatory zasysające ,gazy spalinowe od góry szybu pieca. W piecach tego typu spala się długopłomienna paliwa, ułożone cienkimi warstwami na ruszty zewnętrznych palenisk. Płonące paliwo wytwarza gorące ,gazy, które dostają się przez odpowiednio otwory do szybu, gdzie ogrzewają i wypalają zasypany do pieca surowiec. Temperatura gazów spalinowych wynosi 1 100-1 200°C. Piece z paleniskami do całkowitego spalania paliw wykazują dość znaczne straty ciepła wskutek uciągania gorącego wapna (skrócona ze względów konstrukcyjnych strefa chłodzenia szybu pieca). Cenną natomiast zaletą tych pieców jest brak kontaktu wypalonego wapna z popiołem powstałym z paliwa. Z tego powodu wapno nie jest zażużlowane ani nie zawiera domieszki popiołu. Ma ono jednak pewne ilości przepałów oraz niedopałów wapna. Przepały powstają łatwo w piecach gazowych na obwodzie, niedopały zaś tworzą się bliżej środka szybu. Piece te należy ładować raczej grubszymi granulacjami, starannie oddzielonymi od podziarna, w przeciwnym bowiem wypadku szyb pieca stawiać będzie zbyt wielkie opory przepływowi gazów spalinowych, co z kolei spowoduje osłabienie ciągu powietrza do palenisk pieca. [więcej w: okna rehau opinie, maszyny pakujące, żuraw warsztatowy ]
[więcej w: badania geotechniczne gruntu, komody allegro, ile wat na m2 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania geotechniczne gruntu ile wat na m2 komody allegro