Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Pojemnosc hydroforów

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Pojemność hydroforów może być też obliczona za pomocą nomogramów. Jeżeli uruchomi się dwie pompy, stopniowo włączane i wyłączane, wówczas pojemność zbiornika będzie prawie dwa razy mniejsza niż przy pracy jednej pompy. Przy trzech pompach, kolejno włączanych, potrzebna objętość wyniesie ok. 35% pierwotnej objętości. . tj. użytej przy pracy jednej pompy. Jak wynika że wzoru V, objętość hydroforu pracującego przy wyższym Pmax jest mniejsza. Większe urządzenia hydroforowe zaopatrywane są przeto w kilka pomp kolejno włączanych, przy czym zamiast jednego dużego zbiornika buduje się zazwyczaj kilka mniejszych. Powietrze sprężone, jak już zaznaczono, może być w tym przypadku gromadzone w oddzielnym zbiorniku bądź w zbiornikach, które mogą być umieszczone nawet poza budynkiem. Przy doborze pompy należy uwzględnić zmienność warunków pracy, w szczególności zmiany ciśnienia w obszarze od Pmax do Pmin. [przypisy: inhibitor korozji, przydomowa oczyszczalnia ścieków, utylizacja azbestu ]

[patrz też: badania geotechniczne gruntu, komody allegro, ile wat na m2 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania geotechniczne gruntu ile wat na m2 komody allegro