Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Posts Tagged ‘baterie słoneczne’

Budownictwo i architektura : AD Round Up: Biura Część III

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Badania wykazały, że Twoje środowisko pracy może wpływać na twoją wydajność.
Nie sądzę, że ludzie pracujący w tych biurach mają tego rodzaju problem.
Sprawdź pozostałe cztery po przerwie.
NORTH / Skylab Architecture NORTH nie jest agencją reklamową.
Są zespołem projektantów, pisarzy, dyrektorów kreatywnych, filmowców i twórców muzyki połączonych z ekspedycyjną siłą lądującą w Pacific Northwest. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘baterie słoneczne’

Budownictwo i architektura : AD Round Up: Biura Część III

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Kolumbijscy architekci Paisajes Emergentes (jeden z naszych AD Futures) podzielili się z nami swoją propozycją konkursu na konkurs historii Muzeum Historii Polski.
Projekt składa się z pięciu galerii historycznych wyodrębnionych przez dziedziniec na otwartym powietrzu.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Dzięki prostym procedurom przestrzennym każda galeria daje inny i intensywny zmysł przestrzeni związany z historycznymi momentami.
Poszczególne galerie są dostępne poprzez liniową rampę, która przechodzi przez wystawy, podczas gdy każda galeria jest niezależnie połączona ze sobą, oferując więcej swobody eksploracji. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘baterie słoneczne’

Budownictwo i architektura : AD Round Up: Biura Część III

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Nawilgacanie próbek gruntu może się odbywać w trojaki sposób: grunt może być nienawilgacany (wilgotność gruntu według badania Proctora), dodatkowo nawilgacany przez cztery dni lub całkowicie na- sycony wodą. Zagęszczenie gruntu może odbywać się także w trojaki sposób: przy wykonaniu 55, 25 i 15 uderzeń ubijaka na każdą warstwę. Zwykle jednak (80-90% przypadków) badanie przeprowadza się w normalnych warunkach (po dodatkowym nawilgoceniu próbek przez cztery dni w wodzie, tj. według standardowego badania amerykańskiego). Dla wyboru sposobu nawilgocenia są miarodajne następujące przesłanki. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘baterie słoneczne’

Budownictwo i architektura : AD Round Up: Biura Część III

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Wskaźnik nośności jest stosunkiem I procentowym jednostkowego ciśnienia wywartego na badany grunt do jednostkowego ciśnienia, zastosowanego na gruncie znormalizowanym dla takiego samego zagłębienia trzpienia. Aby go określić, oznacza się na krzywej ciśnienia (naciski w kGcm2) P (2,5) i P(5), które odpowiadają zagłębieniu trzpienia na 2,5 i 5 mm; zagłębienia te mierzy się od nowego początku układu osi Współrzędnych. Ciśnienia (naciski), które odpowiadają zagłębieniom 2,5 i 5,0 m w znormalizowanym wzorcowym gruncie wynoszą odpowiednio 70 kGcm2 i 100 kGm2. Za wskaźnik nośności przyjmuje się większą z tych dwóch wartości. Uwagi dodatkowe do badań wskaźnika CBR Ponieważ badanie CBR daje znaczne rozbieżności wyników, zaleca się wykonywać to oznaczenie przynajmniej dla trzech próbek przygotowanych w jednakowych warunkach, a dla większych budów – i więcej. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries