Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Posts Tagged ‘panele ogrodzeniowe’

Nowoczesna architektura : Christensen & Co Architects wygrywają konkurs na budynek Rady Miejskiej w Lund

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Christensen & Co architekci (CCO) zostali ogłoszeni zwycięzcami międzynarodowego konkursu na nowy budynek rady miejskiej w Lund w Szwecji.
Przejrzystość, synergia pracowników / gości, innowacyjność i zrównoważony rozwój to kluczowe ambicje nowego ratusza, które mają się zakończyć w 2012 roku.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Nowy ratusz znajduje się pomiędzy wyróżniającym się historycznym centrum Lund i dużym nowym parkiem na zachód od centrum.
Budynek jest wyrzeźbiony i wydaje się fasetowany, ciągle zmieniając się ze szklanych i lekkich, solidnych paneli. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘panele ogrodzeniowe’

Nowoczesna architektura : Christensen & Co Architects wygrywają konkurs na budynek Rady Miejskiej w Lund

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Walce okołkowane nadają się do zagęszczania tylko gruntów spoistych o niewielkiej wilgotności. Wilgotności optymalne gruntu dla tych walców są znacznie mniejsze niż dla innych. Walce te wymagają dużej liczby przejść (8-15). Wydajności osiągane przy użyciu tych walców są nieduże. Badania wykazały, że nawet przy dużej liczbie przejść część gruntu nie była w ogóle ugniatana kołkami walca. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘panele ogrodzeniowe’

Nowoczesna architektura : Christensen & Co Architects wygrywają konkurs na budynek Rady Miejskiej w Lund

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Wymagany stopień zagęszczenia nasypu zależy od dopuszczalnych odkształceń, jakie może przejąć nawierzchnia drogowa. Dopuszczalne odkształcenia zależą znów od typu nawierzchni i ruchu. Nawierzchnie ulepszone o szybkim i ciężkim ruchu muszą być równiejsze niż na- wierzchnie nieulepszone, zwykle o słabym ruchu, gdyż odkształcenia dynamiczne wzrastają szybko przy ciężkim i szybkim ruchu . Od górnych warstw korpusu drogowego żąda się większego stopnia zagęszczenia, gdyż warstwy te podlegają działaniu obciążeń ruchomych i działaniu mrozu i wody. Grunty te leżą w strefie bezpośrednich upływów podłoża i w strefie przemarzania. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘panele ogrodzeniowe’

Nowoczesna architektura : Christensen & Co Architects wygrywają konkurs na budynek Rady Miejskiej w Lund

Posted in Uncategorized  by admin
May 8th, 2018

Dostawy surowca i paliwa odbywały się dawniej za pomocą pionowych wind, wyciągających wózki z kamieniem i koksem w górę pieca za pomocą silników elektrycznych. Ostatnio stosuje się w tym celu pochyłe wyciągi skipowe , które umożliwiają zdatne kierowanie surowca do szybu bez potrzeby przebywania ludzi na górze pieca. Mają one metalowy kosz , poruszający się po prowadnicach za pomocą liny i wciągarki elektrycznej . Ładowanie surowca wapiennego do kosza odbywa się w wykopie . Po osiągnięciu wywrotu kosz samoczynnie opróżnia się i wapień zsypuje się do urządzenia wsypowego . Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries