Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Posts Tagged ‘pokrowce antyroztoczowe’

Zasypywanie czelusci otworów zasypowych paliwem

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2018

Zasypywanie czeluści otworów zasypowych paliwem. Zasypywanie nowego rządka następuje dopiero w momencie, kiedy w rządku tym wapień został już wypalony przez zasypywanie węgla w poprzednim rządku. Fakt ten stwierdza się przyrządami pomiarowymi i ewentualnie opłacenie (w przypadku dużej rutyny fachowej palacza).
Po zesypaniu węgla kolejno we wszystkie rządki komory zamyka się zawór (dzwon. ) znajdujący się najbliżej ognia i otwiera następny zawór w kierunku nowo załadowanego surowca.
Rozbiera się następną z kolei zamurowaną bramkę (co najmniej o 6 –:– 5 komór za miejscem zsypu paliwa) dla wydobycia wapna z pieca i robi się mały otwór w spodzie zamurowanej bramki w trzeciej komorze za miejscem zasypu paliwa dla powolnego chłodzenia wypalenego surowca.
Następnie wywozi się wapno z pieca do wagonów lub do dalszego przerobu w zakładzie.
W końcowej fazie oczyszcza się tło pieca i kanaliki łączące tunel pieca z kanałem dymowym z miału wapiennego i popiołu. Z opisanych wyżej czynności przy prowadzeniu wypalania wapienia w piecu Hoffmana jak i z praktyk wynika, że najodpowiedniejszym pod względem wielkości jest piec o 16 komorach, przy tej wielkości pieca oraz dobrze prowadzonym procesie technologicznym powinna pozostawać pusta tylko jedna komora. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pokrowce antyroztoczowe’

Zasypywanie czelusci otworów zasypowych paliwem

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2018

Dobre uszczelnianie papierem szybrowym chroni piec przed dostępem fałszywego powietrza, które przedostaje się przez nieszczelności przegród papierowych, zaworów przykryw czeluści itp. , osłabia ciąg gazów do komina i pożera dodatkowo duże ilości paliwa. Komory zostały ostatnio naładowane surowcem, a komora jest bieżąco załadowywana. Bramki wejściowe do komór włącznie po ustawieniu w nich surowca szczelnie zamurowano. Komory włącznie utworzyły po przejściu ognia długi tunel, gdyż rozdzielający je papier szybrowy uległ spaleniu przez przesuwający się ogień. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pokrowce antyroztoczowe’

Zasypywanie czelusci otworów zasypowych paliwem

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2018

Ruszty długości ok. 2 m zakłada się na wysokości 1,2 m. Na cokole murków palenisk układa się warstwę kamienia wysokości około 70 cm, na niej zaś tej samej wysokości warstwę drewna. Z chwilą rozpalenia drewna w paleniskach otwiera się najbliższe zawory, aby spowodować ciąg powietrza, a po upływie kilku godzin rozpoczyna zasypywanie małymi dawkami paliwa do najbliższych pionowych czeluści na górze pieca. Przy właściwym postępowaniu ogień w piecu powinien normalnie się rozwinąć w ciągu ok. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pokrowce antyroztoczowe’

Zasypywanie czelusci otworów zasypowych paliwem

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2018

Ręcznie wybierane z komór duże kawałki i bryły wapna mogą być łatwo oddzielone od miału, popiołu, żużla i resztek nie spalonego paliwa, a takie od niedopałów i przepałów, jakie się często trafiają w poszczególnych komorach pieca. Odpady po przesortowaniu brył wapna przesyła się wózkami do młyna w celu przerobu na rolnicze wapno palone i mielone. Przepały i niedopały dają się dość łatwo odróżnić od wapna prawidłowo wypalonego. Normalnie palone wapno jest porowate, szybko nasiąkające wodą, pod której wpływem rozpada snę na biały, sypki proszek. Przemiał wapna stanowią ciężkie, szare kawałki o zeszklonej powierzchni, które gaszą się bardzo opornie. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries