Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Rozkruszony kamien

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Drobniejsze frakcje wapna normalnie wypalanego dostają się do gaszarni, gdzie zalane wadą lasują się na hydrat suchogaszony. Po ochłodzeniu suchego proszku w silosach dojrzewalnych, hydrat skierowuje się da separatorów powietrznych. Gotowy produkt magazynuje się w zbiornikach (silosach) hydratu suchogaszonego. Przeznaczony do wysyłki hydrat pakuje się do papierowych worków. Powierzchniowy kamieniałam odkrywkowy zakładu został z biegiem czasu zmechanizowany. Surowiec dostaje się ze ścian przez strzelanie otworów mechanicznie odwierconych. Odstrzelony urobek ładuje się za pomocą bagra lub koparki da podstawionych przyczep samochodowych, które odwożą kamień da sortowni. Czysty kamień surowy w postaci dużych brył dowozi się do łamaczy. Rozkruszony kamień wysypuje się na sita potrząsalne, gdzie zostaje podzielony na odpowiednie frakcje. Drobny, zanieczyszczony gliną odpad poddaje się przemyciu w płuczkach, skąd zwraca się go na sita sortujące. Średniej grubości kamień po przesortowaniu ładuje się mechaniczne do pieców szybowych do wypalania na wapno. Przemyte i posortowane frakcje kamienia drobniejszego dostarcza się na rampę kolejową do wysyłki, jako tłuczeń drogowy, topnik hutniczy, grysy itp. Większe kawałki wapna z pieców szybowych wysyła się w bryłach jako wapno palone dla przemysłu i budownictwa. Część wapna drobniejszego dostarcza się do gaszarni na hydrat suchogaszony. W opisany pokrótce sposób pracują rozwijają się zakłady wapiennicze, które odpowiednie do posiadanych funduszów na rozbudowę modernizują się, zwiększając w ten sposób Ilościowo produkcję oraz rozszerzając asortymenty swych wyrobów. [hasła pokrewne: rodzaje studni, utylizacja azbestu, osprzęt elektryczny legrand ]
[więcej w: ciężar prętów, deskowanie, współczynnik przenikania ciepła styropian ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciężar prętów deskowanie współczynnik przenikania ciepła styropian