Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

SIEC WODOCIAGOWA

Posted in Uncategorized  by admin
February 15th, 2018

SIEĆ WODOCIĄGOWA 9. 1. ZASADY OBLICZANIA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH Sieć wodociągowa musi być tak zaprojektowana, aby dopływ wody do każdego punktu był zapewniony i koszt sieci możliwie niski. Wydatki na sieć wynoszą 70-90% kosztów całego wodociągu i dlatego sieć musi być zaprojektowana i całą starannością. Ciśnienie w sieci musi być wystarczające ze względów gospodarczych i pożarowych. Jeżeli do gaszenia pożarów zostaną użyte motopompy, wówczas ciśnienie w najniekorzystniejszym punkcie sieci powinno wynosić 6 m od powierzchni terenu lub 3 m ponad najwyżej usytuowanym punktem rozbioru. Należy rozważyć ciśnienie hydrostatyczne (rozbiór wody = O) i hydrodynamiczne. [patrz też: Markizy Tarasowe, Deska Podłogowa, inhibitor korozji ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Deska Podłogowa inhibitor korozji Markizy Tarasowe