Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

STACJE OCZYSZCZANIA WODY

Posted in Uncategorized  by admin
July 13th, 2018

STACJE OCZYSZCZANIA WODY Oczyszczanie i odkażanie wody jest przeprowadzone w wyłącznie na ten cel przeznaczonych pomieszczeniach, w tzw. stacjach oczyszczania wody. Sposoby uzdatniania wody nie mogą być stosowane odrębnie, muszą stanowić pewien skoordynowany system. Np. jeżeli woda zawiera małe ilości CO2 i ma być pozbawiona nadmiaru żelaza, wówczas odżelazianie i odkwaszanie przebiega równocześnie. W przypadku większej zawartości CO2 odżelazianie i odmanganianie musi być poprzedzone odkwaszaniem. Uzdatnianie wody należy do zabiegów kosztownych i kłopotliwych, dlatego dążyć należy do ujmowania wody możliwie czystej. W warunkach wiejskich, w przypadku skupienia większej liczby robotników (np. przy robotach melioracyjnych) i przy braku dobrej wody, można stosować przewoźne urządzenia do jej uzdatniania. [hasła pokrewne: przydomowa oczyszczalnia ścieków, sprzątanie hal magazynowych, pionowa maszyna pakująca ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: pionowa maszyna pakująca przydomowa oczyszczalnia ścieków sprzątanie hal magazynowych