Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Wstepne rozkruszenie bryl

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Energia cieplna podczas procesu uwadniania wapna nie wyzwala się w takiej ilości, jak to się dzieje przy normalnym gaszeniu wapna. Natomiast zaprawa szybko wysycha i twardnieje wskutek zachodzącego procesu krystalizacji Ca(O H)2 i ubocznych reakcji tlenku wapniowego z Si02 lub z Innymi kwaśnymi składnikami tejże zaprawy, zdolnymi w tych warunkach do reakcji. Schemat produkcji wapna palonego mielonego nie jest skomplikowany. Do przemiału nadają się prawie wszystkie gatunki wapna w bryłach. Wstępne rozkruszenie brył wykonuje się za pomocą łamaczy młotkowych, kruszerek itp. Drobnego przemiału dokonuje się w młynach kulowych z separacją lub lepiej w rurowych, dwu- lub trzykonarowych. Załączony schemat produkcji wapna mielonego wskazuje na prosty przebieg produkcji. Wapno Smirnowa powinno być przechowywane w szczelnych silosach, chroniących je od wpływu czynników atmosferycznych, wapno bowiem intensywnie łączy się z wilgocią z powietrza oraz z CO2 i roztasowuje się. Takie wapno nie nadaje się już do przygotowania metodą Smirnowa. Czas magazynowania wapna Smirnowa ogranicza się do 6 tygodni, licząc od dnia jego produkcji. W ZSRR produkuje się konserwowane wapno do zapraw metodą Smirnowa, pokrywając mielone wapno emulsjami produktów po rafsnacji nafty lub ropy naftowej, tzn. kwasów naftenowych itp. Są to substancje, które z wapnem dają środki hydrofobowe (woda nie zwilża ich powierzchni). Wapno można wtedy przechowywać przez długi mas, bez straty jego aktywności. W tym stanie znosi nawet transport bez opakowania. Wymieszane z pieskiem i zarobione z wodą ziarenka proszku wapna pozbywają się swej błonki ochronnej i aktywują się ponownie w przyrządzanej zaprawie. [więcej w: rodzaje studni, utylizacja azbestu, osprzęt elektryczny legrand ]
[patrz też: panele klinkierowe, allegro kończące się, osuszanie gruntów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro kończące się osuszanie gruntów panele klinkierowe