Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

WYBÓR GRUNTÓW DO NASYPÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Nowoczesna technika robót ziemnych dąży do użytkowania wszelkich gruntów do budowy nasypów, zwłaszcza wtedy, kiedy są duże trudności uzyskiwania gruntów z ukopów ze względu na użytki rolne, leśne itp. Dlatego w zasadzie większość gruntów wydobywanych z wykopów używa się do budowy nasypów, o ile tylko względy ekonomiczne nie wskazują inaczej (np. z powodu dalekiego transportu). Nie nadają się na nasypy grunty, które nie pozwalają się dobrze zagęścić i które na skutek tego nie zapewniają stateczności. Do takich gruntów należą: zwały kamieniste, rumosze i wietrzeliny o dużej zawartości dużych kamieni; do gruntów nie nadających się do budowy nasypów należą również gliny i iły o granicy płynności powyżej 65 %, gdyż grunty te po zawilgoceniu tak uplastyczniają się, że nie, można ich zagęścić. Również nie nadają się do budowy nasypów grunty, które po zagęszczeniu metodą normalną Proctora osiągają maksymalny ciężar objętościowy szkieletu gruntowego poniżej 1,5 T/m. Należą tu grunty organiczne – torfy, mady, niektóre iły i pyły. Grunty te tracą szybko stateczność. Nie należy także używać do budowy nasypów glin i iłów, które na skutek zawilgocenia znajdują się w stanie plastycznym, miękko-plastycznym i płynnym. Grunty te bowiem wysychają bardzo powoli i nie można ich w ogóle zagęścić. W pewnych jednak niekorzystnych warunkach wodnych nie należy używać do budowy nasypów gruntów, które zazwyczaj nadają się do tego celu. Tak na przykład nie należy używać do budowy nasypów, narażanych na działanie wód płynących, gruntów, które rozkładają się pod działaniem wody, jak margle, łupki. ilaste, miękkie wapienie. Do budowy takich nasypów nie należy również używać gruntów, które łatwo wymywają się, jak pyły, lessy. Do budowy wysokich nasypów należy unikać gruntów o granicy płynności powyżej 501)0, gdyż grunty te mogą łatwo powodować spływy .skarp po większym zawilgoceniu (np. po dużych opadach deszczów). [hasła pokrewne: szamba betonowe bielsko biała, pionowa maszyna pakująca, suprasorb ]
[patrz też: pożar sadzy w kominie, olx podlasie, gołębie ozdobne allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gołębie ozdobne allegro olx podlasie pożar sadzy w kominie