Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przy budowie nowoczesnych dróg, wykonuje się zwykle roboty ziemne, gdyż z jednej strony wygoda i ekonomia transportu wymagają małych pochyleń podłużnych drogi i łagodnych luków poziomych, z drugiej strony mechanizacja robót pozwala szybko i względnie tanio wykonywać duże roboty ziemne. Stąd też nowoczesne drogi mają jeśli niweleta drogi tego wymaga – duże wykopy i głębokie nasypy. Wykonywanie wszystkich robót w jednym sezonie robót, począwszy od robót ziemnych, a skończywszy na robotach nawierzchniowych; wyklucza pozostawianie nasypów do naturalnego zagęszczenia przez uleżenie się. Dlatego też szybkie ,zagęszczenie nasypów stało się jednym z najważniejszych procesów technologicznych w robotach ziemnych. Złe zagęszczenie nasypów prowadzi zwykle do poważnych uszkodzeń nawierzchni i skarp lub wręcz uniemożliwia wykonanie nawierzchni drogowej na świeżo wykonanych nasypach. Przez zagęszczenie gruntów osiąga się następujące korzyści: a) osiadanie nasypu jest tak małe i na tyle równomierne, ze nawierzchnię można układać bezpośrednio po zakończeniu robót ziemnych bez obawy tworzenia się szkodliwych odkształceń nawierzchni; b) zwiększa się wytrzymałość gruntu na ścinanie, przez co zwiększa się stateczność skarp nasypów i maleje niebezpieczeństwo zsuwów; b) zwiększa się nośność gruntu, dzięki czemu możliwe są przejazdy środków transportowych po świeżym nasypie; zwiększa się nośność podłoża drogowego, pod nawierzchnią, dzięki czemu można zaoszczędzać na grubości samej nawierzchni; b) obniża się wrażliwość gruntu na działanie wody, a co za tym idzie – wrażliwość na utratę nośności w czasie dużego zawilgocenia, zmniejsza się niebezpieczeństwo powstawania wysadzin i przełomów. Najważniejszym zagadnieniem przy zagęszczaniu gruntu jest usta- lenie potrzebnego stopnia zagęszczenia i ekonomicznej ilości pracy potrzebnej do wykonania zagęszczenia. Ze względu na podatność do zagęszczania rozróżnia się – podobnie jak to się robi dla innych celów – dwa zasadnicze rodzaje gruntów: grunty sypkie i grunty spoiste. Zagęszczenie gruntów sypkich, w znacznie mniejszym stopniu niż gruntów spoistych; zależy od wzrostu energii użytej do zagęszczania. Przekonywują nas o tym próby w normalnym i zmodyfikowanym aparacie Proctora. Grunty sypkie nie wymagają również tak dokładnej kontroli wilgotności jak grunty spoiste: Grunty spoiste dają znaczny przyrost. ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego przy, wzroście energii zagęszczającej. Wymagają one dokładnej kontroli laboratoryjnej wilgotności- podczas zagęszczania na budowie i stosowania maszyn o dużej energii zagęszczającej. a. Wymagane wskaźniki zagęszczenia Zagęszczanie gruntów jest kosztowne, zatem nie należy go wykonywać ponad istotną potrzebę. Z drugiej strony nie dostateczne zagęszczenie prowadzi do uszkodzeń korpusu drogowego i nawierzchni. Stąd bardzo ważną rzeczą jest określenie niezbędnego stopnia zagęszczenia wyrażającego się stosunkiem ciężaru objętościowego szkieletu gruntu nasypu do ciężaru objętościowego szkieletu tego gruntu zagęszczonego w aparacie Proctora przy wilgotności optymalnej. [podobne: przeszczep chondrocytów, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kostka brukowa libet ]
[hasła pokrewne: badania geotechniczne gruntu, komody allegro, ile wat na m2 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania geotechniczne gruntu ile wat na m2 komody allegro