Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Architektura i nowoczesne budownictwo – Inter | Section / Campos Leckie Studio

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Scott Massey Kanadyjscy architekci Campos Leckie Studio udostępnili nam tę ostatnią instalację na wystawę na olimpiadzie kulturalnej w Vancouver w 2010 roku.
Zgodnie z tematem wystawy kanadyjskiej innowacji w dziedzinie projektowania, sekcja / część demonstruje potencjał współczesnych technologii wytwarzania drewna do generowania formalnych odchyleń od wystandaryzowanych drewnianych materiałów konstrukcyjnych w zakresie ograniczenia wydajności materiałowej, łatwości montażu / demontażu i ponownego wykorzystania adaptacyjnego.
rozerwany axo Forma inter / section strukturuje relację między widzem, obiektami wystawy i związanymi z nim informacjami graficznymi, podczas gdy określone sekcje odpowiadają konkretnemu rozmieszczeniu i wymiarom przestrzennym każdego z obiektów.
.
Scott Massey Wszystkie elementy w zespole są łączone za pomocą blokujących połączeń ciernych bez użycia elementów złącznych lub klejów.
Instalacja została wykonana przy użyciu 172 arkuszy sklejki, które zostały pocięte za pomocą 3-osiowego routera CNC (sterowanego komputerowo).
288 pionowych płaszczyzn jest sparowanych i wyciętych z 144 arkuszy sklejki.
Pozostałe 28 arkuszy służy do łączenia poziome elementy, które kształtują tę konkretną instalację.
.
Scott Massey Opracowany do rekonfiguracji w innych przestrzeniach sekcja / sekcja stosuje znormalizowane rozmieszczenie blokujących szczelin połączeniowych w sekcjach pionowych.
Tworzą one system o wysokim stopniu elastyczności, który pozwala na ogólną rekonfigurację instalacji przy zachowaniu specyfiki związanej z sekcjami pionowymi.
Cały zestaw można zapakować, aby zmieścił się w objętości 4.
[patrz też: żuraw warsztatowy, przydomowa oczyszczalnia ścieków, inhibitor korozji ]
[podobne: panele klinkierowe, allegro kończące się, osuszanie gruntów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro kończące się osuszanie gruntów panele klinkierowe