Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

BADANIA KONTROLNE NOSNOSCI PODŁOZA PODBUDOWY I CAŁEJ NA WIERZCHNI DROGOWEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W ostatnich latach w różnych krajach rozwinęły się własne metody kontroli nośności istniejących nawierzchni drogowych, z czego najczęściej stosowane w Polsce są obciążenia statyczne warstw nawierzchni płytami (aparatury VSS) lub pomiar ugięć nawierzchni ugięciomierzem pod obciążeniem samochodem ciężarowym o obciążeniu na oś tylną 8 T. b. Badania podłoża oraz warstw nośnych nawierzchni aparaturą VSS Cel i założenia metody badań VSS Celem badań jest ustalenie nośności nawierzchni przy danym pod- łożu gruntowym lub danej warstwy nośnej przy odpowiednim obciążeniu koła oraz określenie współczynnika charakteryzującego całkowite, czyli sprężyste i trwałe, odkształcenie podłoża gruntowego, podbudowy, poszczególnych warstw nośnych, tj. bez warstwy ścieralnej. Nośność gruntu lub nawierzchni podatnej charakteryzuje się wielkością oporu napotykanego przy zagłębianiu trzpienia penetrometru (zagłębianie połączone z wyciskaniem na boki cząstek gruntu), a także wielkością oporu stawianego przy. zagęszczaniu (osiadaniu). Obu powyższym sprawdzianom nośności, tj. oporowi przeciw penetracji i osiadaniu, odpowiadają dwa sposoby badania przyjęte w metodzie VSS i omówione w normach szwajcarskich SNV 40310-40317: a) badanie wskaźnika nośności (CBR), oraz b) badanie modułu odkształcenia (E). Opis aparatury VSS Charakterystycznymi częściami aparatury są: – trzpień w formie wydłużonego walca o powierzchni przekroju 20 cm, dla określenia wskaźnika CBR, – płyta kołowa o powierzchni 200 cm, dla określenia modułów odkształcenia podłoża i poszczególnych warstw nośnych, – płyta kołowa o powierzchni 700 cm, dla określenia modułów ściśliwości zespołu warstw nośnych nawierzchni (bez warstwy ścieralnej). Obciążenie gruntu trzpieniem lub płytą odbywa się za pomocą pod- nośnika, olejowego (lewarka), któremu jako oparcie poprzez, przegubowe połączenie służyć może zwykła przyczepa lub samochód ciężarowy, dający przeciwwagę w granicach 3-5 ton. [patrz też: przydomowa oczyszczalnia ścieków, hologramy els, inhibitor korozji ]
[więcej w: ciężar prętów, deskowanie, współczynnik przenikania ciepła styropian ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciężar prętów deskowanie współczynnik przenikania ciepła styropian