Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Charakterystyka poszczególnych typów pieców.

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Nowoczesnym piecem półgazowym jest udoskonalony przez inż. Butkiewicza piec dwustrefowy z oddzielnymi paleniskami dla górnej i dolnej części tej strefy z podwójnym doprowadzaniem półgazu przez dwa rzędy wlotów gazowych. Powietrze do spalanie półgazu w górnej części strefy wypalenia doprowadzone jest ze strefy chłodzenia kanałami z pominięciem dolnej części strefy wypalenia. Piece takie budowane są w ZSRR. Wskutek wydłużenia strefy wypalania wydajność tego nowoczesnego pieca przewyższa poważnie wydajność innych podobnych konstrukcji i wynosi ok. 800 kg/m objętości wapna wypalanego w ciągu doby. Charakterystyka poszczególnych typów pieców. Obrotowe piece wapiennicze konstrukcją swoją przypominają rotacyjne piece zastosowane do wypalania w cementowniach. Mogą być rozpalane -pyłem węglowym, gazem ziemnym lub generatorowym, a także ropą naftową lub mazutem. Długość pieców stosowanych do wypalania wapna jest różna i waha się w granicach 30 -7- 100 m. Piece zaopatrzone są zwykle w obrotowe chłodniki oraz wyposażone w sprawnie pracujące urządzenia odpylające. Zużycie paliwa umownego w piecach obrotowych jest znaczne i wynosi ok. 30010 w stosunku do wapna. Duże zużycie paliwa tłumaczy się znacznymi stratami ciepła uchodzącego wraz z gorącymi gazami spalinowym i do komina, a także stratami ciepła unoszonego z gorącym wapnem wyładowywanym z pieców. Instalacja pieców obrotowych wymaga wielkich nakładów inwestycyjnych, gdyż oprócz samych pieców obrotowych i należy również wybudować oddział suszenia i przemiału węgla na pył, jako niezbędnego paliwa do zasilania tych pieców. Piece obrotowe są najbardziej operatywnymi jednostkami produkcyjnymi. Reagują one szybko, a dzięki zaopatrzeniu w tablice kontrolno-pomiarowe można zdalnie , a więc wygodnie i łatwo kierować pracą pieca i korygować różne błędy wypalania. [podobne: okna rehau opinie, maszyny pakujące, żuraw warsztatowy ]
[podobne: badania geotechniczne gruntu, komody allegro, ile wat na m2 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania geotechniczne gruntu ile wat na m2 komody allegro