Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Zagęszczanie gruntu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Dla głębszych warstw nasypu zagęszczanie gruntu może być wykonywane przy wilgotnościach mniejszych; należy wtedy dobrać do gruntu i jego wilgotności odpowiedni sprzęt. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Road Research La- bora tory dla gliny, wilgotność optymalna zmienia się w granicach od 18% (walec ogumiony) do 12% (walec okołkowany). Na ogół dostosowuje się maszyny i liczbę przejść do wilgotności gruntu naturalnego, pobieranego z wykopu czy ukopu do budowy nasypu. Ważną jest przy tym rzeczą, aby zagęszczanie następowało od razu po rozłożeniu gruntu, przed jego wyschnięciem, Zagęszczanie gruntów przy wilgotności większej od optymalnej jest nieefektywne, a najczęściej wręcz niemożliwe. Nie doprowadzi ono nigdy do zagęszczenia maksymalnego. Wybór maszyn do zagęszczania gruntów Gładkie walce elastyczne, najbardziej nadają się do zagęszczania piasków i pospółek gliniastych. Okazuje się: że do zagęszczania tych gruntów liczba przejść ,przy użyciu walców statycznych jest najmniejsza. Walce statyczne dają również dobre wyniki, jeśli idzie o stopień zagęszczenia. Przy użyciu tych maszyn osiąga się stosunkowo łatwo 0,90-0,99 maksymalnego zagęszczenia. Ciężkie walce statyczne, w tym przypadku walce 8-tonowe, dają dobre wyniki przy zagęszczaniu wszystkich gruntów, zarówno sypkich, jak i spoistych. Grubość zagęszczanej warstwy nie powinna przekraczać 15 cm. Do zagęszczenia gruntów sypkich wystarcza 2 : 4 .przejść walca, a do zagęszczenia gruntów spoistych potrzeba 3:5 przejść walca o ciężarze 8 T. Walce ogumione od pewnego czasu wypierają gładkie walce statyczne, szczególnie przy zagęszczaniu gruntów, Walce te początkowo stosunkowo lekkie, przechodzą do coraz cięższych typów od walców ciągnionych przechodzą do walców samojezdnych z gruntem zależy od obciążenia na kołb i ciśnienia wewnątrz opon; wzrost obciążenia na koło albo wzrost ciśnienia wewnątrz opon daje przyrost ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego przy zmniejszonej wilgotności optymalnej; a) dla gruntów spoistych najwłaściwsze obciążenia na niżej 5 ton, a ciśnienia wewnątrz opon poniżej 3 gruntów sypkich lepsze efekty dają walce z dużymi na koło i dużymi ciśnieniami wewnątrz opon; b) na ogół wystarczają cztery przejścia walców, aby osiągnąć zagęszczenie wynoszące około 9500 maksymalnego; c) aby osiągnąć większe wydajności wałowania, należy stosować duże szybkości z ewentualną większą liczbą przejść dla zrekompensowania pewnych przesunięć gruntu na skutek dużych szybkości; d) maksymalne grubości zagęszczanych warstw wynoszą dla walców lekkich15-22 cm, a dla ciężkich 35-45 cm; e) wydajność walców wzrasta przy wzroście ich cięzaru, ale jednocześnie wzrastają poważnie koszty eksploatacji tak, że koszty robót na 1 m3 są podobne. [patrz też: przydomowa oczyszczalnia ścieków, hologramy els, inhibitor korozji ]
[podobne: panele klinkierowe, allegro kończące się, osuszanie gruntów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro kończące się osuszanie gruntów panele klinkierowe