Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Intensyfikacja wypalenia wapna

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Długość strefy ogniowej powinna się równać dobowej szybkości wypału kamienia wapiennego. Zależy ona również od granulacji układanych brył oraz od wysokości temperatury, przy której prowadzi się proces dekarboruzacji. Strefa chłodzenia powinna się rozciągać na co najmniej 20 rządków, krótsza strefa chłodzenia utrudnia bowiem normalne prowadzenie ognia w piecu. Podobnie i strefa podgrzewania powinna być odpowiednio długa. W praktyce jest ona 3 -:- 4-krotnie dłuższa od strefy wypalania. Intensyfikacja wypalenia wapna w piecach kręgowych zależy od dokładnego wypełnienia komór surowcem oraz od, wydłużenia strefy ogniowej w przód pieca, W przemyśle wapienniczym stosowana jest metoda Duwanowa, zapożyczona z przemysłu ceglarskiego. Metoda ta polega na ciągłości obsługi pieca we wszystkich trzech zasadniczych czynnościach przez całą dobę, tj. załadowaniu surowica w piecu, wypaleniu i wyładowaniu wapna z pieca oraz na jak najintensywniejszym wykorzystaniu ciepła gazów spalinowych przez maksymalne wydłużanie ognia i doprowadzanie powietrza przez co najmniej kilka komór wypalonego wapna. Wapno wypalone w piecach kręgowych zalicza się do przednich gatunków wapna palonego w bryłach. [hasła pokrewne: instalbud trzebinia, projekt przychodni lekarskiej, cena m3 betonu ]
[podobne: wiatrówki allegro, trampolina allegro, ciężar prętów zbrojeniowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciężar prętów zbrojeniowych trampolina allegro wiatrówki allegro