Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Kryteria oceny i porównanie wyników badań nośności nawierzchni

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Kryteria oceny i porównanie wyników badań nośności nawierzchni metodą VSS i ugięciomierzem Kryteria oceny nośności nawierzchni na podstawie badań płytą 700 cm- Przeprowadzone w ostatnich latach badania różnych typów nawierzchni oraz analiza istniejących wzorów i zależności pozwalają na nieco ściślejsze określenie wymagań nośności nawierzchni, niż jest podane w normach VSS. Wychodząc z doświadczeń kalifornijskich, że dla standardowej nawierzchni tłuczniowej wartość CBR wynosi 100%, oraz uwzględniając l stwierdzony doświadczalnie stosunek pomiędzy CBR i modułem odkształcenia, można obliczyć minimalne wartości modułów odkształcenia zespołu warstw nośnych podbudowy. W pracy portugalskiej opracowanej przez U. Nascimento i A. Simoens W referacie na Międzynarodowy Zjazd Mechaniki Gruntów i Fundamentowania w Londynie w 1957 r. pt. Relation between CBR and Modulsostrenght wyciągnięto wnioski, że moduł odkształcenia jest równy 10 do 20-krotnej wartości CBR dla materiałów miękkich i, od 10 do 30-krotnej – dla materiałów twardych. Zależności podane w referacie potwierdzają również badania własne autora przeprowadzone w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Drogowej w Warszawie. Jednocześnie stwierdza się, że jeśli moduł odkształcenia ma być określony dla nieznacznych odkształceń, to powyższa zależność przyjmuje postać E = 20 CBR a dla dużych odkształceń zbliżonych do CBR zależność ta bliższa jest wyrażeniu E = 10 CBR; natomiast zależność E = 10 do 30 CBR dotyczy raczej warstw nośnych ściśle związanych (twardych), a więc w naszych warunkach wykonanych przeważnie z gruntów stabilizowanych cementem. Powyższe zależności potwierdzają również dane szwajcarskie, według których, dla modułów odkształcenia obliczanych przy stoslinkowo małych ugięciach, zaleca się przyjmować E = 18 CBR, co uważać można jako zależność średnią. Według danych radzieckich, dla dużych ugięć zbliżonych do CBR przyjmuje się E = 14 CBR. Badania własne oraz po- wyższe zależności pozwalają sądzić, że optymalne moduły odkształcenia zespołu warstw nośnych nawierzchni znajdują się w przedziale od 1000 do 3000 kGcm2. [podobne: szamba betonowe bielsko biała, pionowa maszyna pakująca, suprasorb ]
[hasła pokrewne: szafy na zamówienie, grunty wysadzinowe, allegro gołębie ozdobne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro gołębie ozdobne grunty wysadzinowe szafy na zamówienie