Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Odwodnienie i osuszenie podloża

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Odwodnienie i osuszenie podłoża w korycie drogowym ma zasadnicze znaczenie dla dobrego wykonania podbudowy nawierzchni. Do rozmokniętego koryta nie powinny wjeżdżać samochody, by nie żłobić w nim kolein. Zagęszczanie rozmokłego podłoża i wykonywanej na nim pod- budowy jest niezmiernie trudne. Osuszenie podłoża wapnem staje się wówczas skutecznym sposobem osuszenia koryta i wykonania w nim podbudowy nawierzchni. W korycie rozścieła się około 10 kg wapna mielonego na 1 m2 podłoża; wapno miesza się z gruntem kultywatorami lub bronami talerzowymi i zagęszcza walcami gładkimi lub ogumionymi. Na tak przygotowanym podłożu układa się zaraz warstwę podbudowy, Dla przykładu podaje się, że w czasie deszczowej jesieni 1957 r. w miesiącach od października do grudnia jedno z przedsiębiorstw wykonało na czterech odcinkach drogi 130 000 m3 robót ziemnych i zużyło 1970 ton wapna palonego mielonego. Średnie zużycie wapna wynosiło 15 kg/m, Około 25% wapna poszło na ulepszanie dróg transportu mas ziemnych. Gruntem osuszanym były pyły o zawartości około 200 ziarn powyżej 0,06 mm i 800 cząstek 0,002-0,06 mm; granica płynności około 30% a wskaźnik plastyczności około 9. Ekonomiczność stosowania wapna wynikała w opisywanym przypadku z następującej kalkulacji. Każdy dzień postoju trzech koparek i maszyn współpracujących z nimi oraz załogi, przy wydajności dziennej 1 800 m, kosztuje około 2800 DM ). Dodawanie zaś wapna kosztuje około 1,35 DM na 1 m- wbudowanego gruntu, czyli około 2400 DM dziennie. Przy większych dziennych objętościach robót ziemnych, korzyści gospodarcze wzrastają, nie mówiąc o korzyściach z powrotu szybkiego zakończenia robót i lepszej jakości ich, Teoretycznie 1 kg wapna palonego wiąże 320 cm wody; wydziela się przy tym 280 kgcal ciepła. Przy l-procentowym dodatku wapna do gruntu, o ciężarze objętościowym szkieletu gruntowego, jak w opisywanym przypadku – 1. 800 kGm3, ilość dodanego wapna wyniesie 18 kgm, wapno to zwiąże 5,8 litra wody, obniżając wilgotność gruntu o 0,32%. Obniżka wilgotności nie jest duża, ale w gruncie zachodzą inne korzystne zmiany; w gruntach bardzo spoistych poważnie zmniejsza się plastyczność gruntu (wskaźnik plastyczności), grunt zmienia swą strukturę na bardziej gruzełkowatą. [podobne: przeszczep chondrocytów, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kostka brukowa libet ]
[przypisy: pożar sadzy w kominie, olx podlasie, gołębie ozdobne allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gołębie ozdobne allegro olx podlasie pożar sadzy w kominie