Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Opad wapna

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Dobre uszczelnianie papierem szybrowym chroni piec przed dostępem fałszywego powietrza, które przedostaje się przez nieszczelności przegród papierowych, zaworów przykryw czeluści itp. , osłabia ciąg gazów do komina i pożera dodatkowo duże ilości paliwa. Komory zostały ostatnio naładowane surowcem, a komora jest bieżąco załadowywana. Bramki wejściowe do komór włącznie po ustawieniu w nich surowca szczelnie zamurowano. Komory włącznie utworzyły po przejściu ognia długi tunel, gdyż rozdzielający je papier szybrowy uległ spaleniu przez przesuwający się ogień. Opad wapna w tych komorach może być w pewnym sensie miernikiem jakości wypalenia wapna. Wapień podczas wypalania kurczy się, zmniejszając swoją objętość o 10 -7- 12%. Paliwo zasypywane Potrzebne do spalenia paliwa powietrze dostaje się przez odmurowaną bramkę komory , przechodząc przez tunel powstały z komór włącznie. Powietrze to nagrzewa się stopniowo w tunelu, chłodząc równocześnie świeżo wypalone bryły wapna . W komorach odbywa się wypalanie wapna. Gazy spalinowe wędrują do komina przez otwarty zawór komory i częściowo otwarty zawór komory . Po załadowaniu komory oddziela się ją od pustej komory przegrodą z papieru szybrowego oraz zamurowuje jej bramkę wejściową. Pustą komorę zapełnia się surowcem. Buduje się również piece wielokomorowe, umożliwiające równoczesne krążenie w nich dwóch lub więcej ogni. Pamiętać jednak należy, że na jeden krążący ogień w piecu powinno przypadać 16 komór, a zatem dwa ognie mogą równocześnie wypalać wapień w piecu o co najmniej 32 komorach. Postęp ognia, wynoszący dziennie 8 -7- 12 rządków, umożliwia jednorazowe okrążenie ognia w 16-komorowym piecu w okresie około 1 tygodnia. Paliwem zasypywanym do pieca jest węgiel kamienny drobniejszych granulacji, do miału włącznie. Zużycie umownego paliwa w piecach kręgowych wynosi 20 -7- 22%, Iicząc na wapno, tzn. na 1 kg wapna zużywa się 1 400 -7- 1 540 kcal. Wydajność 1 m3 komory pieca wynosi 60 -7- 100 kg wapna na dobę. Uruchomienie pieca wymaga budowy specjalnego paleniska w kanale ogniowym w postaci poprzecznej ściany grodzącej kanał, wyposażonej w ruszty i popielniki. Liczba rusztów i popielników powinna odpowiadać liczbie uformowanych kanałów w tunelu pieca, te zaś liczbie otworów zasypowych w piecu. [podobne: instalbud trzebinia, projekt przychodni lekarskiej, cena m3 betonu ]
[przypisy: ciężar prętów, deskowanie, współczynnik przenikania ciepła styropian ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciężar prętów deskowanie współczynnik przenikania ciepła styropian