Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Piece kregowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Ręcznie wybierane z komór duże kawałki i bryły wapna mogą być łatwo oddzielone od miału, popiołu, żużla i resztek nie spalonego paliwa, a takie od niedopałów i przepałów, jakie się często trafiają w poszczególnych komorach pieca. Odpady po przesortowaniu brył wapna przesyła się wózkami do młyna w celu przerobu na rolnicze wapno palone i mielone. Przepały i niedopały dają się dość łatwo odróżnić od wapna prawidłowo wypalonego. Normalnie palone wapno jest porowate, szybko nasiąkające wodą, pod której wpływem rozpada snę na biały, sypki proszek. Przemiał wapna stanowią ciężkie, szare kawałki o zeszklonej powierzchni, które gaszą się bardzo opornie. Niedopał jest również cięższy od wapna normalnie wypalonego nie gasi się wcale pod wpływem wody. Piece kręgowe dają stosunkowo niewiele drobnego odpadu wapna w przeciwieństwie do pieców szybowych. W piecach kręgowych surowiec i wapno powstają przez cały czas przebywania w piecu w spoczynku, natomiast w piecach szybowych przesuwają się nieustannie przez szyb i wskutek tarcia i nacisku górnych warstw wsadu rozdrabniają się na mniejsze kawałki i na miał. Piece kręgowe, aczkolwiek wypalają wapno dobrego gatunku, nie są chętnie używane przez przemysł. Nowoczesne zakłady wapiennicze nie stosują ich ze względu na wielką pracochłonność. Ręczne urabianie ciężkich brył wapienia w komorach do wypału, ręczny zesyp paliwa oraz ręczne wybieranie i sortowanie gorącego wapna z komór pochłania wiele czasu i wymaga wielkiego wysiłku robotnika. [podobne: instalbud trzebinia, projekt przychodni lekarskiej, cena m3 betonu ]
[hasła pokrewne: wiatrówki allegro, trampolina allegro, ciężar prętów zbrojeniowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciężar prętów zbrojeniowych trampolina allegro wiatrówki allegro