Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Piece szybowe.

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Piece szybowe. Najprymitywniejszym , ale do dziś jeszcze używanym piecem produkcyjnym jest piec szybowy, ręcznie obsługiwany piec przesypkowy o naturalnym ciągu powietrza Główną częścią pieca jest uformowany z cegły ceramicznej lub kamienia szyb w postaci pionowego, kolistego kanału wyłożonego ogniotrwałą cegłą szamotową . Górny otwór szybu (gardziel)przedłużony jest kominem, zwiększającym ciąg powietrza w szybie. Przez gardziel zasypuje się do szybu wsad, tzn. kamień i paliwo. W dolnej części szybu, na fundamencie pieca, znajduje się stożek rozdzielczy , ułatwiający odciąganie wypalonego wapna przez boczne otwory uciągowe uzbrojone w ruszty, które oddzielają miał i popiół od kawałków i brył wapna. Piec ładuje się na tzw. przesypkę, napełniając szyb warstwami surowca na przemian z warstwami paliwa. Jako paliwa używa się krótkopłomiennego węgla lub antracytu, a najczęściej koksu, koksiku lub mieszanek. Ilość wsadu do pieca oblicze się w sposób następujący. Znając ciężar objętościowy kamienia i paliwa oraz procentowe zużycie paliwa w stosunku do surowego kamienia można obliczyć objętościowy stosunek kamienia do paliwa potrzebnego do zasilania pieca. Ciężary objętościowe kamienia i paliwa znajdujemy przez kilkakrotne przeważenie wózków napełnionych raz kamieniem, a drugi raz paliwem, np. koksem. Dzieląc średnie ciężary kamienia i koksu przez znaną objętość wózków, np. 0,57 m3, otrzymuje się ciężary objętościowe (nasypowe) kamienia i koksu. [patrz też: instalbud trzebinia, projekt przychodni lekarskiej, cena m3 betonu ]
[podobne: ciężar prętów, deskowanie, współczynnik przenikania ciepła styropian ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciężar prętów deskowanie współczynnik przenikania ciepła styropian