Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Podział gruntów pod względem wysadzinowości

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W ramach prac badawczych Katedry Mechaniki Gruntów i Fundamentowania politechniki Warszawskiej przeprowadzone zostały obszerne badania nad wysadzinowością gruntów w Polsce. W wyniku tych prac ustalone zostało kryterium, które według prof. Z. Wiłuna dzieli grunty na trzy grupy: a) grunty niewysadzinowe o włoskowatości biernej < 1,0 m, bezpieczne w każdych warunkach wodno-gruntowych i klimatycznych; są to grunty zawierające mniej niż 20010 cząstek mniejszych od 0,05 mm i mniej niż 3010 cząstek mniejszych ud 0,02 mm; b) grunty wątpliwe o włoskowatości 1,0-1,5 m; są to grunty zawierające 20-30% cząstek mniejszych od 0,05 mm i 3-10010 cząstek mniejszych od 0,02 mm; c) grunty wysadzinowe o włoskowatości większej od 1,5 m; są to grunty zawierające więcej niż 30010 cząstek mniejszych od 0,05 mm i więcej niż 10010 cząstek mniejszych od 0,02 mm. Zawartość frakcji < 0,05 lub < 0,02 należy obliczać w stosunku do uziarnienia poniżej 2,0 mm. Podział ten uzależniony od uziarnienia i wilgotności biernej gruntu jest łatwy do zastosowania w praktyce w oparciu o polową metodę oznaczania włoskowatości biernej i analizę makroskopową. Do gruntów niewysadzinowych wchodzą więc czyste żwiry, pospółki i piaski, w których zawartość cząstek pyłowych < 0,05 mm) wynosi do 1000, a cząstek iłowych prawie nie ma. Grunty te można łatwo rozpoznać, gdyż w stanie wysuszonym nie tworzą bryłek. Do gruntów wątpliwych należą piaski bardzo drobne, piaski pylaste i piaski próchnicze, tworzące po wysuszeniu lekko spojone bryłki, które można unieść do góry, lecz przy lekkim ściśnięciu rozsypują się. Włoskowatość bierna tych gruntów wynosi 1,0+1,5 m; jeśli jest większa od 1,5 m, to należy je uważać za wysadzinowe. Do gruntów wysadzinowych zalicza się wszystkie grunty spoiste i na- muły organiczne; ich włoskowatość bierna jest większa od 1,5 m. Grunty te tylko wyjątkowo nie są wysadzinowe, jeżeli zalegają wysoko ponad zwierciadłem wody gruntowej i nie są zawilgocone, a więc są w stanie zwartym i półzwartym; w stanie twardo-plastycznym tworzą małe wysadziny, które nie są niebezpieczne, jeżeli są równomierne, co może być tylko w niezawilgoconym jednorodnym podłożu. Dla odróżnienia margli skalistych od odpornych na działanie wody i mrozu skał wapiennych (opok scementowanych krzemionką) zaleca się przeprowadzić próbę rozpuszczalności kawałków skały w kwasie solnym, który rozpuszcza margle, a nie rozpuszcza krzemionki w opoce. Przy ocenie gruntów gruboziarnistych stosowanych na podbudowy dróg, oprócz podanych kryteriów, należy wykonywać badania wskaźnika piaskowego, który według dotychczasowych doświadczeń dla gruntów mrozoodpornych powinien być 30, a jeszcze lepiej, jeżeli zawiera się w granicach 35-50; dla gruntów wątpliwych wskaźnik piaskowy wynosi 20-30, a dla gruntów wysadzinowych jest < 20. [podobne: wiązar dachowy, benfotiamina, przeciski pod drogami ]
[hasła pokrewne: panele klinkierowe, allegro kończące się, osuszanie gruntów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro kończące się osuszanie gruntów panele klinkierowe