Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

ROBOTY ZIEMNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Ziemny korpus drogowy i nawierzchnia tworzą nierozłączną całość nowoczesnych dróg. Od stateczności i trwałości budowli ziemnych zależy w dużym stopniu stateczność i trwałość drogi. Ziemny korpus drogowy podlega działaniu licznych czynników, z których najważniejsze są czynniki ruchu i klimatyczne. Pojazdy wywołują w wykopach i nasypach wstrząsy, które mogą naruszyć stateczność budowli. Działanie czynników klima- tycznych to przede wszystkim działanie wody i mrozu. Woda dopływająca do podłoża z góry, dołu i z boków, osłabia jego nośnosci woda przedostająca się do skarp drogowych osłabia wytrzymałość gruntu na ścinanie i może spowodować obsunięcia się skarp, a nawet groźne spływy i zsuwy . W robotach ziemnych chodzi głównie o zwiększenie stateczności (nośności) gruntu i o niedopuszczenie wody do korpusu drogowego i I skarp drogowych. Zwiększanie stateczności budowli ziemnych i walka z wodą są głównymi wytycznymi nowoczesnej technologii robót ziemnych. Praca niniejsza jest przede wszystkim opisem konstrukcji i technologii nowoczesnych podbudów nawierzchni drogowych; nie ma w niej mowy o robotach drogowych w szerokim zakresie. Natomiast zostaną w niej omówione te aspekty robót ziemnych, które mają decydujący wpływ na stateczność budowli ziemnych, a co za tym idzie na stateczność podbudowy i całej nawierzchni. Do tych aspektów niewątpliwie należą: wybór gruntów do budowy nasypów, sposób ich rozkładania i za- ?!5ęszczania, odwodnienie, ulepszanie podłoża oraz kontrola laboratoryjna robót ziemnych. [przypisy: szamba betonowe bielsko biała, pionowa maszyna pakująca, suprasorb ]
[więcej w: wiatrówki allegro, trampolina allegro, ciężar prętów zbrojeniowych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciężar prętów zbrojeniowych trampolina allegro wiatrówki allegro