Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Sposób badania ugięć nawierzchni

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Ugięcie nawierzchni bada się ugięciomierzem pod tylnymi kołami typowego samochodu ciężarowego o obciążeniu na tylną pojedynczą oś 8 ton, tj. 4 tony na bliźniacze (podwójne) koło. Końcówkę (mackę) ugięciomierza ustawia się za samochodem w odległości około 6,0-7,0 m od tylnej osi samochodu na przedłużeniu środka szpary (odstępu) między bliźniaczymi kolami. Następnie na nawierzchni rysuje się linię kredą i dodatkowo układa linię drewnianą odpowiednio oznakowaną dla ułatwienia najechania samochodu tak, żeby końcówka ugięciomierza znalazła się w szparze między bliźniaczymi kołami, oraz zatrzymywania samochodu w odległościach 5; 3; 2; 1; 0,5 m. Postój samochodu na każdym stanowisku ogranicza się tylko do czasu potrzebnego do dokonania prawidłowego odczytu na czujniku, tj. około 3-5 sekund. Po cofnięciu samochodu na końcówkę (mackę) ugięciomierza tak, aby znalazła się ona w szparze pomiędzy bliźniaczymi kołami ściśle pod tylną osią, samochód odjeżdża przodem, zatrzymując się w odległościach i czasie poprzednio podanym. Ugięcie nawierzchni bada się w najbardziej charakterystycznych miejscach trasy, a ich liczba i odległości stanowisk zależą od długości trasy przeznaczonej do badań oraz od zmienności warunków wodno-gruntowych podłoża i konstrukcji nawierzchni. Przy bardzo zróżnicowanych warunkach, rozstaw punktów badawczych wynosi około 100- 200 m, a przy mało zróżnicowanych – 500:1000 m; na każdym obranym miejscu zaleca się wykonywać 2-4 pomiary ugięć w odległościach około 7:10 m. Dokonywanie pomiarów wymaga pewnej wprawy, szczególnie kierowcy, lecz po jej osiągnięciu jest szybkie. Główna trudność w przeprowadzeniu badań polega na naprowadzeniu samochodu tak, ażeby szpara (odstęp) pomiędzy bliźniaczymi kołami samochodu trafiła na końcówkę ugięciomierza; dlatego też należy zwracać dużo uwagi na prawidłowe ustawienie ugięciomierza oraz właściwe i dokładne oznakowanie jezdni, dające jak największą orientację dla kierowcy. Stosunkowo dużo czasu zabiera właściwe ustawienie ugięciomierza i oznakowanie jezdni. Dlatego zaleca się przy ustawianiu przyrządu stosować pod śruby i końcówkę ugięciomierza stałe podkładki, a do oznakowania nawierzchni używać rozkładanej linii z namalowanymi oznaczeniami, która po uzyskaniu przez prowadzących pomiary pewnej wprawy całkowicie może zastąpić pracochłonne znakowanie nawierzchni kredą. Oprócz badań nośności nawierzchni ugięciomierzem, niezbędne jest wykonanie odkrywek lub wierceń w celu sprawdzenia grubości i jakości poszczególnych warstw nośnych i podłoża wraz z pobieraniem próbek do ewentualnych szczegółowych badań w laboratorium dla sprawdzenia ich wodoodporności i mrozoodporności. [patrz też: ciężar prętów, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kostka brukowa libet ]
[patrz też: ciężar prętów, deskowanie, współczynnik przenikania ciepła styropian ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciężar prętów deskowanie współczynnik przenikania ciepła styropian