Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Francuski wskaźnik nośności

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W tych dwóch przypadkach francuski wskaźnik nośności daje wyniki bardziej zbliżone do rzeczywistości niż badanie CBR. Przez obliczenie wskaźnika nośności można więc skorygować badanie CBR. W takim zakresie, w którym jest ono niemiarodajne. W przypadkach gdy zastąpienie badania CBR prostym wyliczeniem francuskiego wskaźnika nośności nie jest wskazane, zaleca się łączyć obie te metody. Dla dróg zwykłych i- drugorzędnych badanie CBR można bardzo ograniczyć lub nawet całkowicie zastąpić, obliczeniem francuskiego wskaźnika nośności. Jest to uzasadnione faktem, że grubości nawierzchni wyliczone na podstawie obu metod niewiele się różnią i że inne czynniki wchodzące w grę przy obliczaniu tych grubości zawsze są mało znane (szczególnie zawartość wody w gruncie). Zwykle jest też brak czasu na wykonywanie większej liczby badań CBR, które zresztą są kosztowne. Dla dróg głównych i autostrad obie metody są łączone w sposób zależny od ważności budowy i warunków wodno-gruntowych podłoża. r. Badanie ścieralności tłucznia w bębnie Devala Sposób badania ścieralności w bębnie Devala określa norma PN-53- B-04112. Scieralność w bębnie jest to strata ciężaru badanej próbki tłucznia kamiennego wskutek wzajemnego uderzenia się w bębnie Devala podczas jego obrotu; stratę tę wyraża się w procentach wagowych w stosunku do ciężaru pierwotnego. Tłuczeń przeznaczony do badania przesiewa się przez sito o oczkach okrągłych średnicy 40 mm dla usunięcia części drobnych. Pozostałość na sicie przesiewa się powtórnie przez sito o oczkach okrągłych średnicy 63 mm dla usunięcia ziarn zbyt dużych. Otrzymany materiał suszy się do stałego ciężaru w temperaturze 105°C. Przygotowany w ten sposób tłuczeń pobiera się w dwóch porcjach, każda o ciężarze około 5 kG, i waży z dokładnością do 10 G. Zważone porcje tłucznia wkłada się do dwóch cylindrów bębna Devala, które zamyka się szczelnie przykrywkami. Bęben uruchamia się, nadając mu ruch obrotowy dokoła osi poziomej, stanowiącej przekątną każdego z dwóch cylindrów bębna. Bęben powinien obracać się z szybkością 2000 obrotów na godzinę. Po 10000- obrotów bęben zatrzymuje się i tłuczeń z każdego cylindra wysypuje do osobnego naczynia. Tłuczeń z każdego cylindra oddzielnie przemywa się wodą, jednocześnie przesiewając przez sito o oczkach kwadratowych o boku 1,6 mm (okrągłe o średnicy 2 mm). Pozostałość na sicie wysusza się do stałego ciężaru i waży z dokładnością do 10 G. Miarą ścieralności tłucznia jest procentowa strata na ciężarze S obliczona według wzoru: s = 91 – 92100 91 gdzie: 91 – ciężar próbki suchej przed badaniem, 92 – ciężar próbki po badaniu. Za wartość miarodajną przyjmuje się średnią artymetryczną z dwóch wyników. Badanie to stosuje się jedynie do tłucznia o ostrych krawędziach, gdyż one właśnie ulegają starciu w bębnie. Dla kruszywa z kamieni wrażliwych na działanie wody (wapieniej zaleca się- stosować badanie na mokro. Polega ono na tym, że do szczel- nego bębna Devala z badanym kruszywem nalewa się 1 litr wody; dalszy przebieg badania nie różni się od badania znormalizowanego. Wskaźnik ścieralności tłucznia określany w bębnie Devala podaje w przybliżeniu zużycie wskutek tarcia, jakiego doznaje tłuczeń w dolnej warstwie podbudowy lub w górnej, lecz przykrytej. dostatecznie grubym dywanikiem pod działaniem ruchu o określonej wielkości. Jeżeli tłuczeń nie jest zabezpieczony lub jest źle zabezpieczony przed uderzeniami spowodowanymi ruchem, badanie Devala, które określą jedynie zużycie materiału przez ścieranie, a nie przez uderzenia; nie odtwarza już stanu rzeczywistego i dla takich przypadków coraz częściej Stosowana jest metoda Los Angeles. [podobne: wiązar dachowy, benfotiamina, przeciski pod drogami ]
[hasła pokrewne: pożar sadzy w kominie, olx podlasie, gołębie ozdobne allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gołębie ozdobne allegro olx podlasie pożar sadzy w kominie