Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Walce okołkowane

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Walce okołkowane nadają się do zagęszczania tylko gruntów spoistych o niewielkiej wilgotności. Wilgotności optymalne gruntu dla tych walców są znacznie mniejsze niż dla innych. Walce te wymagają dużej liczby przejść (8-15). Wydajności osiągane przy użyciu tych walców są nieduże. Badania wykazały, że nawet przy dużej liczbie przejść część gruntu nie była w ogóle ugniatana kołkami walca. Dlatego Brytyjski Instytut Drogowy zrezygnował z dalszych badań nad tymi walcami i uważa, że zakres stosowania tych walców w klimacie brytyjskim (dość wilgotnym) jest bardzo ograniczony. Ubijaki mechaniczne stosuje się dwóch zasadniczych typów: małe o ciężarze około 100 kG i duże o ciężarze około 0,5 l. Pierwsze mają powierzchnię uderzeniową około 500 cm, drugie – około 5000 cm. Siła uderzenia zależy od ciężaru ubijarki i, wysokości spadania; wysokość skoku dla tych ubijarek wynosi około 30 cm. Ruch posuwisty ubijarki odbywa się w ten sposób, że przy skoku wzwyż wykonuje ona równocześnie skok w dal. Długość tego skoku zależy od zagęszczenia gruntu i jego nośności – na lepiej zagęszczonym gruncie skoki są większe i wynoszą przeciętnie około 12 cm, co przy małych ubijarkach daje przy jednym przejściu dwa uderzenia w jedno miejsce, a przy dużych – sześć uderzeń. Zagęszczanie wykonuje się zwykle pasami, Maszyny wibracyjne stosuje się do zagęszczania gruntów sypkich i małospoistych. Walce wibracyjne o ciężarze własnym od kilkuset kilogramów do kilku ton znajdują coraz szersze zastosowanie. Działają one nie tylko za pomocą obciążeń statycznych (ciężarem własnym) ale równiez za pomocą drgań od 1800 do 3600 na minutę. Do właściwego zagęszczenia piasku trzeba około 4 przejść walców cięższych i około 7 przejść walców lekkich (ręcznych). Cięższe walce wibracyjne osiągają dobre wyniki (0,96-0,99 maksymalnego zagęszczenia); lekkie dają słaby stopień zagęszczenia. Wilgotności optymalne przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi są małe i wynoszą dla piasku około 60. Płyty wibracyjne zagęszczają w ten sposób, że drgania wywołane mimośrodem przenoszą się przez płytę podstawy na powierzchnię gruntu. Najlepsze zagęszczenie otrzymuje się przy częstotliwości drgań zbliżonej do tej, która wywołuje silne uderzenia sprzętu. Przy większej częstotliwości psuje się silnik i dlatego sprzęt wibracyjny powinien mieć urządzenia do regulowania częstotliwości drgań. Płyty wibracyjne dają jednak dość słabe efekty, jeśli idzie o zagęszczenie (86-98 maksymalnego zagęszczenia). Wilgotność optymalna zagęszczanych piasków jest mniejsza niż przy zagęszczaniu innymi maszynami i wynosi około 8o. Grubość zagęszczanych. warstw sięga 30 do 50 cm, duże wibratory typu Vibromax, o powierzchni podstawy 1 m, mogą zagęszczać do głębokości 0,8 m i nawet do 1,0 m. Ciągniki gąsienicowe mogą być używane tylko do wstępnego zagęszczania gruntów, gdyż efekt ich jest niewielki. Jak widzimy osiąga się nimi 89-96 maksymalnego zagęszczenia, przy stosunkowo dużej liczbie przejść (5-8). Przy zagęszczaniu ciągnikami wymagane są dość- duże wilgotności optymalne. Grubość zagęszczanych warstw wynosi 10-15 cm. [podobne: rodzaje studni, utylizacja azbestu, osprzęt elektryczny legrand  ]
[hasła pokrewne: ciężar prętów, deskowanie, współczynnik przenikania ciepła styropian ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ciężar prętów deskowanie współczynnik przenikania ciepła styropian