Oczyszczalnia ścieków i panele
Ekologiczne gospodarstwa – podstawy budowlane

Wapno wypalone w brylach

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Gazy spalinowe kieruje się powtórnie da osuszania mączki przed wypalaniem. Wytworzone w ten sposób wapno gasi się prawdę natychmiast wskutek dokładnego rozdrobnienia. Na zakończenie opisu technologii wypalania wapna należy również wspomnieć o wypalaniu wapna za pomocą energii elektrycznej. W piecach elektrycznych, oporowych lub łukowych wapno maże być wypalane jedynie w krajach wytwarzających duże ilości taniej energii elektrycznej. W Polsce jednak w obecnych warunkach ten sposób produkcji wapna nie jest opłacalny. Tok produkcji oraz urządzenia zakładu wapienniczego , rozbudowywanego i unowocześnianego w miarę postępu technicznego. W skalistym, stokowym kamieniołomie zakładowym , trudniejszym w eksploatacji, urabianie surowca odbywa się ręcznie. Ręcznie sortuje się również bryły i kawałki urobku, ręcznie ładując do kolejki wąskotorowej kolejki, która grubszy kamień dostarcza da wypalania w piecu pierścieniowym. Drobniejszy kamień dostarcza się na rampę normalnotorowej kolei by go transportować do odbiorców, np. do cukrowni. Wapno wypalone w bryłach w piecu kręgowym, sortowane ręcznie, przewozi się na rampę kolejową, skąd się je dostarcza odbiorcom,np. przemysłowi chemicznemu lub budowlanemu. Część wapna w bryłach zakład sprzedaje drobnym miejscowym odbiorcom. Odpady wapna palonego transportuje się da młyna. Przepały i niedopały oraz miał przemiela się w młynie na wapna palone, mielone ,po czym rozdziela separatorem powietrznym na dwie frakcje. Drobną frakcję wapna palonego mielonego pakuje się do papierowych worków i wysyła do odbiorców, np. do zakładów produkcji cegły. Frakcja grubsza jest przeznaczona dla rolnictwa. [przypisy: rodzaje studni, utylizacja azbestu, osprzęt elektryczny legrand]
[podobne: panele klinkierowe, allegro kończące się, osuszanie gruntów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro kończące się osuszanie gruntów panele klinkierowe